En hoe zit het met jouw “goeie” voornemens ?

Januari is de maand van de goeie voornemens en we weten wat daar van overblijft in Februari nietwaar…
Waar situeren zich jouw doelen?
Waar steek je de meeste energie in?
Erger je jezelf snel aan zaken waar je geen invloed op hebt?
Of richt je jezelf vooral op je eigen gedrag en je eigen gedachten?
Kortom: ben je vooral reactief of vooral pro-actief?

We hebben allemaal te maken met personen en zaken die wel invloed op ons hebben, maar waar wij zelf geen controle over kunnen uitoefenen. Je kunt op alle momenten en in alle omstandigheden kiezen hoe je op iets reageert. Zelfs als negatieve emoties je overvallen dan kun je nog een eerste spontane reactie uitstellen en kiezen hoe je op de meest constructieve manier kunt omgaan met de situatie.  Dat vraagt zelfbeheersing en oefening. 


“Viktor Frankl was a prisoner in a Nazi concentration camp. His entire family, except for one sister, was murdered in the camps. As horrific as his circumstances were, Frankl recognized that he was free, because he could decide how he would think and act in the midst of the horror. Even when he was a starving prisoner, he visualized himself lecturing in a classroom, telling students about the horror and what he learned from it. His mental discipline made him stronger than the camp guards.  He inspired fellow prisoners and even some of the guards themselves.  Frankl was pro-active. He took the initiative and accepted responsibility for his fate.  He recognized that fate was his to decide.  He did not have the power to walk away from the camp, but he had the power to master it.”

Als je ervoor kiest om 100 % verantwoordelijk te zijn voor je leven, dan ga je net die stap verder.  Dan vraag je je af : heb ik nu werkelijk alles gedaan wat in mijn mogelijkheden ligt om deze gebeurtenis in positieve zin te veranderen of om een impact te hebben op de situatie.

Je zou dat kunnen tekenen als een cirkel waarbinnen wij ons bewegen, de cirkel van betrokkenheid noemt Steven Covey dat. Binnen die cirkel ligt een tweede cirkel: de cirkel van invloed. Die staat voor die zaken waar we mee te maken hebben en waar we wel de baas over zijn. Zoals ons eigen gedrag en onze eigen gedachten.

De cirkel van Covey biedt ons een bril om een andere kijk te ontwikkelen op dingen waar we tegenaan lopen. Dingen die ons bezig houden zijn in te delen in twee cirkels:

In de cirkel van betrokkenheid spelen dus de zaken zich af die ons bezighouden en invloed op ons uitoefenen, maar waar we zelf weinig of geen invloed op hebben. Mensen zijn in hun leven emotioneel betrokken bij heel veel zaken : zoals anderen, werk, lastige situaties, de crisis…, om enkele zaken te noemen. Er zijn nogal wat zaken in de cirkel van betrokkenheid waar we geen of maar een klein beetje invloed op hebben. In de cirkel van betrokkenheid zitten heel wat energievreters. Wie of Wat is belangrijk voor jou ?

De cirkel van invloed heeft betrekking op dingen waar we wel invloed op kunnen uitoefenen. Je eigen plannen en doelen, je omgang met collega’s, vrienden, bazen, je kijk op iets, de tijd die je in belangrijke zaken steekt, je eigen ontwikkeling… De cirkel van invloed is wat kleiner, de cirkel van betrokkenheid wat groter. Waar ben ik verantwoordelijk over ?  Waar heb ik bevoegdheid over ?           


Stephen Covey defines proactive as “being responsible for our own lives…..our behavior is a function of our decisions, not our conditions.”

Meestal gaat onze aandacht naar de cirkel van betrokkenheid. In de plaats van onze aandacht en energie te richten op datgene waaraan we niets kunnen verhelpen – lastige collega’s, medewerkers, bazen. Dingen die fout lopen enz. – nodigt deze bril ons uit om de Cirkel van Invloed te onderzoeken.

Hoe klein die invloed ook is, hier ligt een kans om effectief te zijn. Door mijn aandacht en energie daarop te richten zal mijn invloedscirkel vergroten.

Deze eigenschap draait om zelfkennis. Pro-actieve mensen kennen hun goede en slechte eigenschappen en nemen zélf de verantwoordelijkheid voor hun leven op zich. Ze wijten problemen niet aan anderen, ze zijn niet reactief, maar proberen datgene wat binnen hun bereik ligt, zélf op te lossen of te verbeteren. Pro-actieve mensen realiseren zich dat ze in staat zijn om zelf hun reactie te kiezen op de dingen waarmee ze in het dagelijkse leven worden geconfronteerd. Ze kiezen zelf hun responses op de stimuli die van buiten komen. Pro-actieve mensen bepalen zelf hun humeur, instelling, gevoel en of ze een goede dag hebben gehad.

Have’s – Reactieve mensen

Ik zal gelukkig zijn als ik een goede functie heb…

Als ik maar een baas had die niet zo … was

Als ik maar respect kreeg van…

Als ik maar meer vertrouwen kreeg …

Als de omgeving mij maar geliefd was …

Be’s – Proactieve mensen

Ik kan een beter rolmodel zijn…

Ik kan meer georganizeerd zijn…

Ik kan meer liefdevol zijn en meer begrip tonen…

Ik wil geduldiger zijn…

Ik kan de hand uitreiken naar anderen en samenwerken…

Een voorbeeld : Als een baby ter wereld komt dan bepaal je als ouder wanneer hij eet, drinkt, verschoond wordt enz. De cirkel van betrokkenheid en invloed zijn gelijk.  Je baby is belangrijk voor jou en je hebt heel veel invloed op zijn welzijn, zelfs zijn overleven.  Hou ouder je baby wordt hoe minder invloed je hebt en hoe meer je als ouder leert loslaten, jouw cirkel van invloed wordt dus kleiner.  Als ouder voel je je soms machteloos aan de kant van het voetbalveld van je tienerzoon en zou je willen meer invloed kunnen uitoefenen.  Je bent wel nog enorm emotioneel betrokken bij de voetbal van je tiener.  Als marketingspecialist krijg je een klacht binnen over de kwaliteit van de afgeleverde producten.  Je voelt je daar wel bij betrokken maar je hebt weinig invloed daar je verantwoordelijkheden als marketingspecialist zich beperken tot het imago van het product.  De verantwoordelijkheid van de kwaliteit ligt bij de kwaliteitsmanager.  Van de kaart zijn door deze klacht die via de website op jouw bureau is beland, heeft dus ook geen zin.
Dus je voornemens voor 2015  zijn dit wel zaken die écht belangrijk voor jou zijn en vooral waar je invloed op hebt dus die binnen je verantwoordelijkheid en bevoegdheid liggen ?

“Je kunt het heden verwoesten door je te veel zorgen te maken over de toekomst” Janis Joplin.

Over Sabine Tobback

Ik ben opgegroeid in een familiale KMO waar zelfsturing, zelfredzaamheid, groeien en ontwikkelen centraal stonden. Dit zijn belangrijke handvaten geworden die ik graag inzet als coach. Aangevuld met 12 jaar internationale ervaring in B,NL,F,US in multinationale omgeving en 14 jaar coachen en trainen op Europees niveau bij TOP 500 bedrijven. Mijn passie voor coaching werd gevoed door zelf als leidinggevende proefondervindelijk te ontdekken in het werken met/in andere culturen en/of in een virtuele context, hoe belangrijk het is van je bewust te worden hoe je gedachten over wie je bent je vandaag sturen. Als Professional Certified Coach kan ik bijdragen in het blootleggen hiervan zodat nieuwe inzichten zich aandienen en andere keuzes mogelijk worden. Mijn motto is: "iedere dag leer ik van wat zich aandient op mijn pad." Ik geloof dat inzichten voorafgaan aan groei en persoonlijk leiderschap. Vanuit mijn aangeboren interesse stel ik pragmatisme, passie voor het onbekende, doelgerichtheid en een persoonlijke aanpak met zorg voor het welzijn van de mens voorop. Ik durf daarbij uitdagend en confronterend te bevragen vanuit een positieve intentie en mits toestemming waarbij (zelf)relativering en humor ook zijn plaats heeft. Iedere ontwikkelingsbehoefte beschouw ik als een groeipad, een traject. Neem gerust contact met me op om van ideeën te wisselen : www.sabinetobback.be
Dit bericht is geplaatst in coaching, doelen stellen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *