Philip Lievens

Philip Lievens is een teamcoach en persoonlijke coach, opgeleid in de oplossingsbouwende coachingmethodiek (“Solutions focus”).

Een oplossingsbouwende aanpak gaat zo ver in op het probleem als nuttig is en richt zich vervolgens op de richting van de oplossing.
Het legt de focus op de gewenste toekomst, op hulpbronnen en krachtbronnen die kunnen aangesproken worden, en de eerste stappen die kunnen gezet worden in de juiste richting.
Effect hiervan is dat mensen op hun waarde aangesproken worden, hoop ontwikkelen, en concrete acties gaan zien.

Door oplossingsgericht te werken krijgen mensen:
een helderder beeld van hun doelstellingen,
een duidelijker zicht op hun mogelijkheden,
een groter gevoel van competentie,
en hulp om hun volle potentieel te kunnen benutten.

Oplossingsbouwende coaching is kortdurend van aard, volgens de wensen en het nut zoals ervaren door de cliënt.

Philip Lievens is opgeleid door master classes bij Mark McKergow (UK), Ilfaro (Anton Stellamans & Liselotte Baeijaert, BE), Ben Furman (FIN), Peter Szabo (CH), Frederike Bannink (NL), Alan Kay (CAN), John Brooker (UK) en Evan George (UK).

Philip Lievens biedt
o Voor organisaties:   Teamcoaching: een ganse dag (na intakegesprek), 900 € (excl. BTW),    Persoonlijke coaching van leidinggevenden: 145 € per uur (excl. BTW)
o Privee:   Persoonlijke coaching: sessies van 2 uur, 90 € (incl. BTW).

Categorieën

Hoofdcategorie: Team coaching

Subcategorieën: Coaching intervisie, Life coaching, Stress en burn-out coaching, Werkplekcoaching

Referenties