Type Association Benelux

De Type Association Benelux® wil type-trainers en coaches helpen "netwerken". Ons belangrijkste doel is het Psychologisch Type op een ethische manier in de praktijk te brengen, zoals onder andere Jung, Katharine Briggs, Isabel Myers dat bedoeld hebben.

Dit vertaalt zich onder andere in de manier waarop de leden met elkaar omgaan en hun ervaringen delen. Wij geloven heel erg in diversiteit en in het positief omgaan met verschillen.

De meest bekende instrumenten die aan bod komen in ons netwerk zijn de MBTI® en de MTR-i®. Meer en meer melden zich echter leden die kennis en expertise meebrengen van nieuwere, Europese instrumenten zoals Insights, Jungian Type Index, Type Dynamics Indicator.

Sinds januari 2011 is de Type Association onderdeel van de overkoepelende organisatie EAPT (European Association for Psychological Type) die als doel heeft Jungiaans Type in Europa verder te ontwikkelen. 2-jaarlijks wordt in dit kader een Europees congres georganiseerd. www.eapt.eu

Categorieën

Hoofdcategorie: Beroepsassociaties

Beroepsassociaties-Type Association Benelux

Contactgegevens

Type Association Benelux
Meerstraat 3
2880 Bornem


Tel: 052376854
Email: info@type-association.org
Website: www.type-association.org