Privacyverklaring

CoachInfo, hierna genoemd CoachInfo streeft ernaar om uw online ervaringen zo interessant en plezierig mogelijk te maken. Wij waarderen het dat u onze site bezoekt en zijn ons ervan bewust dat u bij ons te gast bent en als zodanig moet worden behandeld. Om dit te garanderen, hanteren wij een privacybeleid dat hieronder wordt weergegeven.

Gebruik van persoonlijke informatie

CoachInfo hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Door uw persoonsgegevens mee te delen, geeft u CoachInfo de toestemming om ze te mogen opslaan en te verwerken voor intern gebruik.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot CoachInfo, Begijnhoflaan 75, 9000 Gent of via info@coachinfo.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden tenzij om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk terwijl het opslaan van de gegevens gebeurt in een afgeschermde en beveiligde zone die alleen toegankelijk is voor het managementteam van CoachInfo.

Manieren waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen

Formulieren op onze websites waarmee informatie naar een database wordt verzonden die in de toekomst mogelijk wordt gebruikt voor een mailing of voor registratiedoeleinden, zijn voorzien van selectievakjes. Door deze in- of uit te schakelen geeft u op of u in de toekomst al dan niet informatie van ons wilt ontvangen.

Wanneer CoachInfo uw gegevens toevoegt aan haar relatiebestand waardoor u op regelmatige basis nieuws van ons bedrijf zou ontvangen, dan wordt u bij iedere nieuwsbrief de mogelijkheid geboden om u op eenvoudig verzoek en op ontegensprekelijke wijze uit te schrijven.

Formulieren die uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van e-mail en berichten enzovoort, bevatten deze optie niet, maar worden nooit gebruikt voor het verzenden van informatie. U kunt er zeker van zijn dat wij onze lijsten met namen en adressen niet verkopen. Als u aangeeft dat u informatie van ons wilt ontvangen, vindt u in elk bericht instructies over de manier waarop u uit de mailinglist kunt worden verwijderd zodra u dat wilt.

Het verzamelen van anonieme geaggregeerde gegevens

CoachInfo kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals het klikgedrag, browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Recht op inzage, aanpassing en verwijdering van persoonsgegevens

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan CoachInfo, Begijnhoflaan 75, 9000 Gent, via info@coachinfo.be of via het contactformulier op de website, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Gebruik van cookies

Sommige van onze pagina's maken gebruik van een functie van uw browser, een zogenaamde "cookie". Cookies kunnen op zich geen persoonlijke informatie van u doorgeven. Via een cookie wordt uw computer - dus niet u zelf - automatisch geïdentificeerd bij onze servers wanneer u onze site bezoekt. Tenzij u dit uitdrukkelijk opgeeft, weet CoachInfo niet wie u bent, zelfs niet wanneer we een cookie aan uw computer toewijzen. Bovendien kunnen de websites van CoachInfo uitsluitend cookies lezen die door websites van CoachInfo zijn gemaakt.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Met behulp van een cookie kunnen wij onze site voor u aanpassen en zorgen dat u precies die informatie ziet die is afgestemd op uw behoeften en wensen. Als u zich bijvoorbeeld online registreert, wordt er een cookie naar uw computer geschreven zodat u in de toekomst geen login meer hoeft te typen als u naar de site komt.

Vragen of opmerkingen

CoachInfo weet dat privacy van groot belang is voor u. Als u vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid, horen wij dit graag. U kunt dus altijd contact met ons opnemen via info@coachinfo.be. Omdat technologieën op het internet in hoog tempo veranderen, behoudt CoachInfo zich het recht voor om het privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Meer kennisgevingen vindt u in de juridische informatie van CoachInfo.